Quan la il·luminació és ecològica i redueix el consum d’energia

Anonim
Image

Reducció de la contaminació lumínica i el consum d’energia. Avui hi ha moltes lleis regionals que rebutgen els sistemes d’il·luminació eficients energèticament, que no són molt eficients i que envien el 60% de la llum produïda cap al cel; al contrari, massa poc el que han fet les administracions públiques fins avui. Així doncs, la unió es va reforçar i va portar a la signatura d’un protocol que perseguiria no només l’aplicació precisa de les lleis regionals vigents, sinó també la del paquet energètic aprovat pel Parlament Europeu (el famós 20-20-20). Els protagonistes d’aquesta iniciativa són la Unió d’astrònoms amateurs italians (UAI), la secció italiana de l’Associació Internacional de Cels Foscos i la segona gestora d’il·luminació pública italiana, Hera Luce, que gestiona més de 330.000 punts de llum principalment a Emilia Romagna, Toscana. i Marques. Gràcies a l’acord estipulat, l’HERA Luce, recolzada per les associacions d’astrònoms aficionats, s’ha dedicat a la cerca de solucions de disseny clares, verificables i elaborades mitjançant un sistema de classificació d’energia transparent, que condueixi a la creació de sistemes d’il·luminació de carrer i monumentals coherents amb el que prescriu la normativa regional. Els signants de l’acord han declarat la seva intenció de procedir també amb activitats de sensibilització cap a diversos temes, una aportació preciosa que podria estalviar 400 milions d’euros i milions de tones de CO2 alliberades a l’atmosfera cada any.

accions