Residus: arriba ASTRO, el compostador de la comunitat

Anonim
Image

Un instrument que explota explota dues cambres d’aire separades per a la biostabilització i la maduració del compost, capaces de tractar els residus d’aliments produïts per la cantina del Centre d’Investigació ENEA de Casaccia: és ASTRO, el nou programa de l’Agència Nacional que proporciona l’ús d’una “màquina de compostatge comunitària”, una tecnologia experimental per al “processament” de residus aplicats en contextos col·lectius petits com edificis d’apartaments, menjadors, hotels, (a mig camí entre les grans plantes industrials i domèstiques). ASTRO, a més, s'ha "equipat" amb dues cambres d'aire separades i amb braços mecànics utilitzats respectivament per accelerar el procés aeròbic dels residus d'aliments (biostabilització i maduració) i per al moviment posterior del compost. Aquesta tecnologia, que sens dubte tindrà implicacions positives en el context de futures sol·licituds per a les administracions públiques, va ser prèviament "adquirida" per ENEA com a part del projecte "Eco-innovació Sicília", per a la planificació d'intervencions sistèmiques en el cicle de residus integrat sostenible ambientalment a les illes més petites. En particular, a les Illes Egadi, s'ha programat una innovadora activitat de compostatge comunitari per tal de qualificar els diversos aspectes relacionats amb el procés de recuperació i valorització de les fraccions orgàniques in situ i amb l'optimització del sistema integrat de gestió de residus.

accions