Deducció del 55%, noves aclariments d'Eneea

Anonim
Image

El 2010 vaig començar a treballar en la requalificació energètica de la meva propietat que potser no podré completar a finals d’any. En cas que no pugui acabar la feina fins aquesta data, què passa? Aquesta és la pregunta amb la qual ENEA actualitza la seva pàgina de preguntes freqüents sobre la deducció de l’IRPF del 55% de les persones físiques. La confirmació de la mesura tributària es va fer oficial amb la publicació al Diari n. 297, de 21 de desembre de 2010, de llei 13 de desembre de 2010, núm. 220 que conté "Disposicions per a la formació del pressupost estatal anual i plurianual (llei d'estabilitat 2011)". L’agència proporciona algunes aclariments sobre el tema, assenyalant que, un cop aprovada definitivament l’extensió, totes les despeses pagades el 2010 seran deduïbles en cinc anys a partir de la declaració d’impostos de l’estiu 2011 ". D'altra banda, totes les factures pagades durant el pròxim exercici seran deduïbles en deu anys, a partir de la declaració d'impostos de l'estiu de 2012. "La documentació de les intervencions realitzades, segons es diu, de forma habitual, s'ha d'enviar a Enea en els 90 dies següents al final del treball". En cas que no s’acabessin les obres el 2010, queda confirmada la necessitat d’enviar una comunicació electrònica fins al 31 de març de 2011 a la Renda Interior, per especificar la quantitat pagada en l’exercici en curs.

accions