L’energia eòlica: un recurs per al creixement i el treball

Anonim
Image

L’ús de l’energia eòlica produeix riquesa i ocupació. Així ho demostra l’estudi Green Growth presentat a Copenhaguen amb motiu de l’Ewea 2012 (European Wind Energy Association), l’esdeveniment anual, el principal punt de referència per al món de l’energia eòlica. Només al 2010, el sector va doblar la seva contribució a l’economia de la UE amb una contribució de 32 mil milions i del 2007 al 2010 el sector va créixer un 33%. Això ha tingut un impacte positiu en l’àmbit de l’ocupació i, mentre que en el període de tres anys 2007-2010 l’atur a la Unió Europea ha crescut un 9, 6%, el vent ha permès augmentar un 33% els llocs de treball relacionats amb el sector, arribant a 240 milers. .

accions