Més estudiants en agricultura, però menys terres per conrear

Anonim
Image

L’edat mitjana dels que treballen la terra augmenta i el canvi generacional es fa més lent i lent. Al sector agrícola, només el 3, 4% dels joves conductors tenen menys de 35 anys i menys del 7% dels menors de 40 anys. Es tradueix en números significa que només 112 mil explotacions són gestionades per joves d’un total d’un 1, 6 milions d’empreses del sector es van escampar pel territori nacional.

Tot i que l’interès per la terra per part de les generacions més joves està en constant augment, no hi ha disponibilitat de terres i instal·lacions per a la compra.

A això se suma el fet que la burocràcia agreuja els procediments i allarga el temps. En definitiva, la recaptació en l’agricultura, l’únic sector en què l’atur es troba en un augment del nombre d’ocupats (un augment mitjà del 2% igual a 8.100 unitats), es retarda “per una sèrie de“ retards ”i per manca de terra. Si la Confederació Francesa d’Agricultors sol·licita la creació d’una Banca della Terra, un arxiu públic gestionat per ISMEA que recull terres estatals per a joves agricultors, Confagricoltura recorda que el sector primari garanteix ocupació per a un milió de treballadors.

Oferint espais nous als joves: gairebé el 50% dels que treballen a l’agricultura tenen menys de 40 anys i la meitat d’ells tenen menys de 29 anys. Com a prova del creixent interès de les generacions més joves per treballar als camps, és l’auge registrat per les matrícules a la Facultat d’Agricultura.

Ecoseven

accions